ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Παροχή νομικών συμβουλών και νομική συνδρομή (εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες) σε ζητήματα Εμπορικού, Εμπράγματου, Οικογενειακού, Κληρονομικού, Εργατικού και Τραπεζικού Δικαίου.
  • Εξειδίκευση σε θέματα εταιριών (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), εμπορικών συμβάσεων και τουριστικού δικαίου.