ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ποιος μπορεί να ορισθεί ως Διαμεσολαβητής

Διαμεσολαβητής μπορεί να είναι ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει κανένα συμφέρον από την έκβαση της μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών διαφοράς, έχει λάβει ειδική εκπαίδευση από Φορέα Κατάρτισης Διαμεσολαβητών και είναι διαπιστευμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μπορεί να προταθεί κατ΄αρχήν από το ένα μέρος αλλά θα πρέπει να χαίρει της εγκρίσεως και του άλλου μέρους και οφείλει να λειτουργεί με ουδέτερο και αμερόληπτο τρόπο, τηρώντας απόρρητες τις πληροφορίες που προκύπτουν από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Ο Διαμεσολαβητής μπορεί να εδρεύει οπουδήποτε αρκεί να υπάρχει συμφωνία όλων των μερών για το πρόσωπό του.

Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή είναι  να διευκολύνει την επικοινωνία και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών που έχουν μια διαφορά, βοηθώντας τα να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται, να καταλάβουν ο ένας τον άλλον και να αναπτύξουν λύσεις αποδεκτές και για τα δύο μέρη, καταλήγοντας έτσι σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία.

Ο επιτυχημένος διαμεσολαβητής έχει την ικανότητα να μπορεί να παρακινεί τα άτομα να διασαφηνίσουν τα συμφέροντά τους, να θέσουν τις προτεραιότητές τους, να εξετάσουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις και να μετατρέψουν την στείρα αντιπαράθεση σε ουσιαστικές προτάσεις.

Ο Διαμεσολαβητής δεν ενεργεί ως δικαστής, καθώς δεν εκδίδει απόφαση και απαγορεύεται να επιβάλει στα μέρη τη λύση της δικής του επιλογής.