ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Ο κρητικός ’σασμός’ ως συγγενής διαδικασία

Ο γνωστός σε όλους τους Κρητικούς ’σασμός’, δηλαδή η διαδικασία όπου μετά την γένεση μιας διαφοράς, ένα πρόσωπο κύρους και με κοινωνική επιρροή, παρεμβαίνει προκειμένου να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση και να επέλθει η ειρηνική συμβιβαστική διευθέτηση της διαφοράς, αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία της υποβοηθούμενης διαπραγμάτευσης και του συμβιβασμού που χαρακτηρίζει την διαμεσολάβηση υφίσταται εδώ και πολλούς αιώνες στην Κρήτη και ταιριάζει στην νοοτροπία και την κουλτούρα μας.